نمایندگان فروش رسمی

تهران

۱. فروشگاه سونیکس: یرداماد مجتمع کامپیوتر پایتخت طبقه دوم برج بی واحد  تلفن: ۸۸۲۰۲۴۳۹ – ۸۸۲۰۲۴۳۸

۲. فروشگاه عیاران: میرداماد مجتمع کامپیوتر پایتخت طبقه همکف واحد ۱۶

۳. فروشگاه کوله: میرداماد مجتمع کامپیوتر پایتخت طبقه سوم واحد ۳

اهواز

سرزمین رایانه

زنجان

۱. مرکز غواصی صدف:  زنجان خیابان شهدا تقاتع زینبیه کوچه علی اکبری(حق وردی) ساختمان آرامان ۲ واحد ۸ مرکز غواصی صدف شمارهای تماس ۰۹۱۲۲۴۱۲۴۹۷ ۰۹۳۷۱۹۹۲۶۲۶ ۰۲۴۳۳۵۶۳۷۳۰ مدیریت: کمال مولایی