همکاران گرامی که تمایل به اخذ نمایندگی از شرکت آرتا فروردگان پارسیان دارند ابتدا باید  فرم درخواست نمایندگی را پر کرده و ارسال نمایند. فرم درخواست توسط کارشناسان مجموعه بررسی و در صورت دارا بودن شرایط جهت تکمل پرونده با آنها تماس گرفته خواهد شد. پس از آن مدارک فیزیکی مورد نیاز جهت بررسی نهایی باید به آدرس شرکت آرتا فروردگان پارسیان ارسال شود.

اشخاص حقیقی (فروشگاهها) :
۱- كپی برابر با اصل جواز كسب با تاریخ معتبر به نام شخص متقاضی
۲- كپی برابر با اصل اجاره نامه یا كپی سند به نام شخص متقاضی با تاریخ معتبر
۳- كپی شناسنامه
۴- كپی كارت ملی
۵- عكس پرسنلی ۲ قطعه
۶- عكس از محل ۲ قطعه
۷- تطابق نام متقاضی، درج شده در فرم شناسنامه و جواز كسب و سند یا اجاره نامه
۸- تطابق كامل آدرس درج شده در فرم شناسنامه و جواز كسب و سند یا اجاره نامه
۹- ارائه تضمین مالی (سفته/ ضمانت نامه بانكی/ وثیقه ملكی)
اشخاص حقوقی (شركتها) :
۱- مدارك كامل شركت اعم از اساسنامه، كپی برابر با اصل روزنامه رسمی تاسیس، روزنامه رسمی تغییرات (در صورت وجود تغییرات)
۲- كپی برابر با اصل اجاره نامه یا سند به نام شركت یا یكی از اعضاء هیئت مدیره داری حق امضاء
۳- كپی شناسنامه مدیر عامل دارای حق امضاء
۴- كپی كارت ملی مدیرعامل
۵- عكس پرسنلی ۲ قطعه
۶- عكس از محل ۲ قطعه
۷- تطابق نام درج شده در فرم شناسنامه و مدارك شركت و سند یا اجاره نامه
۸- تطابق كامل آدرس درج شده در فرم شناسنامه و مدارك شركت و سند یا اجاره نامه
 ۹– كپی كد اقتصادی
 ۱۰– كپی جواز كسب
۱۱- ارائه تضمین مالی (سفته/ضمانت نامه بانكی/وثیقه ملكی)