روز جهانی کودک گرامی باد

روز جهانی کودک گرامی باد

بعد از جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۶ در اروپا، به‌منظور حمایت از کودکان، مجمع عمومی سازمان ملل سازمانی به نام یونیسف را ایجاد کرد که نخست «انجمن بین‌المللی ویژهٔ کودکان سازمان ملل» نام گرفت که وظیفه آن امور حمایتی از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودکان سراسر دنیا است. در سال ۱۹۵۳، یونیسف یکی از بخش‌های دائمی در سازمان ملل متحد گردید و روز ۸ اکتبر روز جهانی کودک نام‌گذاری شد. کشور ایران در سال ۱۳۷۲ به این پیمان نامه پیوست و از آن به بعد ۱۶ مهر در تقویم رسمی کشور به نام روز جهانی کودک ثبت شد.

کودکی غنچه ای از رود صداقت به صفای آب است

کودکی صفحه ای از عشق و محبت به شکوه ماه است

کودکی سلسله ی اشک به دنبال سرشت است

کودکی لاله ی سرخ است به باغ امید

روز کودک مبارک