روز جهانی پست گرامی باد

روز جهانی پست گرامی باد

قدیمی ترین راه ارتباطی بین مردم پست می باشد. در نهم اکتبر سال ۱۸۷۴ میلادی کشور آلمان پیشنهادی به جهت تنظیم قرار دادی برای تدوین و هماهنگی در روابط پستی در بین کشورها مطرح کرد. این قرار داد در زمینه تاسیس اتحادیه کل پست در برن سوئیس بود به همین جهت به قرارداد برن نامگذاری شد. در آن زمان قرار داد برن به امضا ۲۲ کشور رسید که بر این اساس توافق شد یک قلمرو پستی تشکیل شود که برای مبادله متقابل مراسلات در سراسر کشورهای عضو این اتحادیه با آزادی ترانزیت انجام شود. روز جهانی پست در سال ۱۹۶۹ میلادی توسط کنگره اتحادیه در شهر توکیو تعیین شد. همه ساله ۹ اکتبر مصادف با ۱۷ مهرماه به جهت ارزش پست در زندگی بشریت گرامی داشته می شود.

با آرزوي توفيق روز افزون براي تمامي كاركنان این عرصه و آرزوی سربلندی برای این عزیزان . همان هایی که تلاشهاي خستگي ناپذيرو شبانه روزي خود براي ارتباط بين المللي و آباداني ميهن عزیزمان دریغ نمی کنند. روز جهاني پست را به این تلاشگران تبریک عرض می نماییم.
گروه آرتا فرودگان پارسیان