روز جهانی استاندارد گرامی باد

روز جهانی استاندارد گرامی باد

در  چهاردهم اکتبر سال ۱۹۴۷ نشستی در لندن متشکل از ۵ کشور به جهت تشکیل سازمان بین المللی استاندارد صورت گرفت که پس از آن در سال ۱۹۷۰ ، چهاردهم اکتبر برابر با ۲۲ مهر به نام روز جهانی استاندارد تصویب شد. ایران نیز در سال ۱۳۴۳ عضو این سازمان شد و فعالیت خود را در این راستا دنبال کرد تا کالا مرغوب ایرانی را به دست مصرف کننده بدهد.

روز جهانی استاندارد گرامی باد.